Cookie- og
Persondatapolitik

Dette website tilhører:
Anja Blom ApS, Appenæs Bygade 113a, 4700 Næstved
CVR: 39353830, Mail: mail@anjablom.dk, Tlf: 61 20 40 08

Når du benytter hjemmesiden, indsamles der diverse oplysninger om dig, din computer og hvordan du bruger hjemmesiden. Nedenfor under ”Indsamling af oplysninger” fremgår hvilke oplysninger vi indsamler, hvad vi benytter dem til og hvem de eventuelt videregives til når du giver din accept. Med mindre at andet er angivet, accepterer du ved brug af vor hjemmeside nedenstående retningslinjer.

Persondatapolitik

Der indsamles kun oplysninger, i det omfang du selv har afgivet disse til registrering. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Personoplysninger

Vi behandler dine personoplysinger med den legitime interesse, at vi i fællesskab kan medvirke til handlens gennemførelse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

Vi behandler din kundes personoplysninger, herunder kontaktoplysninger, identifikationsoplysninger og ejendomsoplysninger, fordi det er nødvendigt for at nærværende købsaftale kan indgåes og opfyldes (persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b)

Hvis vi forestår berigtigelsen i sagen, indhenter vi udover sælgers identifikations- og kontaktoplysinger også cpr-/cvr-nr. Og bruger disse til tinglysningen, fordi det kræves iht. tinglysningsloven. De sidste fire cifre i cpr. nr. bliver ikke gjort offentlig tilgængelige.

Vi videregiver oplysninger til de øvrige af køber/sælgers rådgivere, hvis det er nødvendigt for at gennemføre handlen og/eller fremme sagen.

Vi opbevarer oplysningerne så længe det er nødvendigt og som udgangspunkt i 10 år fra sagens afslutning af hensyn til vores professionansvar, da dette er den absolutte forældelsesfrist for formueretlige krav.

Du har som kunde, har rettigheder som er registreret hos os, herunder som udgangspunkt at få indsigt i, berigtiget, slettet, begrænset, flyttet eller gøre indsigelser af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om persondataloven her:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

Og registreredes rettigheder her:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=852

Indsigt i oplysninger

Du har ret til at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig. Du skal i så fald kontakte mail@anjablom.dk. Og du har til enhver tid ret til at kræve oplysninger eller data, der behandles om dig slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. En sådan klage indgives til Datatilsynet. 

Opbevaring af persondata

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter i Danmark. Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed ved overførsel af data via internettet, idet der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver derfor dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Har du
spørgsmål?

Det koster ikke noget at spørge. Lad os tage en snak om dine drømme, og om hvordan jeg kan hjælpe dig i mål.